Spletna jamarska karta Kanina 2017
(Leaflet Kanin Caves Mobile Map)
Jože Pirnat – Jozl, DZRJ Ljubljana


Interaktivna spletna karta kaninskih jam za pametne telefone je namenjena terenski orientaciji s GPS podporo. Karta je narejena v prosto dostopni kodi knjižnice Leaflet. Podatki o jamah so posodobljeni vsako leto.

Leaflet je pametnim telefonom prijazna koda, zato je osnovno rokovanje s karto (zumiranje in premikanje karte, izbira jame) prilagojeno dotičnemu načinu (touch screen) dela z internetnim brskalnikom. Na karti zato ni ikon za zumiranje in premikanje karte, vse naredimo ročno (touch screen hand gesture).

Osnovno dotično rokovanje

Karto lahko vidimo na treh nivojih zumiranja (15,16 in 17) in je prilagojeno rastrski kvaliteti geografske karte in velikosti mobilnega zaslona. Informacijo o jami dobimo tako, da tapnemo krožec, ki označuje jamo. Informacijski oblaček pa zapremo tako, da tapnemo križec za zapiranje v oblačku ali pa kjerkoli drugje na ekranu.

Jame so kategorizirane glede na velikost, predvsem glede na globino, upoštevana pa je tudi dolžina jame :


-male jame (do 20m globine; do 50 m dolžine)
-srednje velike jame (od 20 do 100m globine; do 200 m dolžine)
-večje jame (od 100 do 300m globine; do 1000 m dolžine)
-velike jame (več kot 300m globine; več kot 1000 m dolžine)

Za GPS podporo vključimo pametnjakovičev GPS. Lokacijo poiščemo tako, da tapnemo ikono za GPS v zgornjem levem kotu ekrana, v času iskanja pa se na levem robu ekrana, pod ukaznima gumba zavrti spiner. Ko je lokacija določena se karta središčno premakne na lokacijo GPSa, ikona pa dobi rdečo piko. Lokacija je označena z GPS ikono. S tapkom nanjo se pokaže oblaček v katerem je naš položaj v Gauss Kruegerjevih / D48 in WGS84 koordinatah. Če je naša lokacija izven meja karte se pokaže obvestilo o tem, v njem tudi naše aktualne koordinate in nadmorska višina. GPS izklopimo s tapkom po ukaznem gumbu.

V oblačku je tudi nadmorska višina (n.m.v.) položaja. GPS pametnega telefona določa nadmorsko višino glede na WGS koordinate elipsoida, dejanska n.m.v. pa se določa glede na zemeljski geoid. Za razliko od običajnega GPSa, ki vrednosti popravkov dobi od satelita, moramo za telefonski GPS oz. Leaflet te popravke izračunati. Za Slovenijo so vrednosti popravkov od 43 do 49 m, za Kanin je ta vrednost približno 48 m. Tako izračunana nadmorska višina zadošča za osnovno orientacijo na hribu, natančnost pa lahko niha, odvisno od kvalitetete GPSa v telefonu, tudi do 20 ali celo 30 metrov.

Korekcijske vrednosti geoida za RS


Hoditi po Kaninu in gledati na telefon je nevarno in lahko zdravju škodljivo. Kljub temu pa sledenje GPSove lokacije nismo izklopili, koristno je namreč za samodejne popravke natančnosti položaja. Ko pa se premikamo po terenu, se premika tudi položajna ikona na karti. Če GPS ne more določiti položaja, nas karta o tem obvesti. Pomaga, da počakamo, da pametnjakovič najde satelite in izvede 3D pozicioniranje, v skrajni sili pa ponovno poženemo oz. osvežimo karto.

Karta ima dva osnovna sloja : digitalni orto foto (DOF) in rastrsko geografsko karto (KARTA). Med slojema preklapljamo s tapkom. V DOFu so tudi poligoni jam, posneti so skupaj z ortofotografijo in so torej rastrski. Vektorski poligoni pri katerih mora pametnjakovič ob vsakem premiku karte preračunati nekaj tisoč točk, rokovanje s karto opazno upočasnijo in jih zato nismo vključili v mobilno karto Kanina. Sloji z jamskih vhodi so ob zagonu karte vidni, lahko pa jih, za udobnejše pregledovanje karte, izključimo s tapkom po kljukici pri izbiri JAME.

Na karti je tudi ikona, ki skrije brskalnikovo ukazno vrstico in omogoči celozaslonski prikaz karte (full screen). Karta je testirana s spletnim spletnim brskalnikom Mozilla Firefox, preverjena pa tudi v Chromu in Edgu.

Na spodnjem delu je merilo, ki glede na trenutni zum karte, pokaže vrednost razdalj na karti.Za uporabo karte tapni kjerkoli na ekranu !