Cilji in vizija

Na tem spletnem mestu želimo na pregleden način predstaviti dosežke jamarskega raziskovanja Kanina. Podatke o jamah smo zbrali na interaktivni karti, izdelali smo tudi 3D modele jamskih rovov v gori in objavili načrte nekaterih velikih jam, avtor spletne strani pa v svojem kotičku objavlja zapise o računalniškem jamomerstvu in njegovi spletni uporabnosti.

O raziskovanju jam na Kaninu smo začeli na svetovnem spletu pisati že leta 2007. Domeni speleo.net se je pridružil naslov kanin.speleo.net, ki se je obdržal do danes. Spletna stran je zadevala predvsem delovanje KORK-a (Koordinacijskega odbora za raziskovanje Kanina), po prenehanju delovanja pa smo ugasnili tudi spletno stran. Že izdelane spletne strani in interakcijska karta jam na Kaninu pa so šle v avtorjeve osebne spletne mape, kjer jih je žal uničil zlobni spletni črv.

Prvo internetno karto Kanina smo izdelali leta 2010. Leta 2011 pa je Jamarska zveza Slovenija izdala Jamarsko karto Kanina, odlično karto Kanina v merilu 1:10000. V šestih letih pa je bilo na Kaninu odkritih veliko novih jam in v mnogih jamah so bili odkriti novi rovi. Karta je danes že zastarela, zato je spletna karta boljši način za aktualno predstavitev raziskovanja kaninskih jam.

Zato sem pred dvema letoma začel razmišljati o oživitvi spletne strani o Kaninu. Razvoj interneta, nove spletne aplikacije in razvoj pri oblikovanju spletnih strani, delo na nekaterih projektih povezani s Kaninom in nekaj več znanja o jamomerskih programih in programiranju so bili razlogi zaradi katerih sem se tega tudi lotil.

Naš cilj je, da bi na tem spletnem mestu zbrali in povezali kar največ podatkov o kaninskih jamah, na kartah, z načrti, modeli in meritvami. Podatki naj bi bilo čimbolj aktualni, iz njih naj bi bilo razvidno tudi zgodovina kaninskih raziskav. Posodabljanje podatkov je seveda odvisno od sprotnega dela avtorja strani, dostopnosti podatkov (npr. načrtov, poročil ipd.) in sodelovanja oz. dela kaninskih raziskovalcev.

Po spletu je raztresenih ogromno podatkov o kaninskem raziskovanju, a če bi npr. hotel zvedeti kaj o raziskovanju neke danes velike in globoke jame, bi bilo potrebno veliko spletnega študijskega dela. Kljub vsemu, tudi Google ne ve vsega.


Karte

Kaninske jamarske karte so narejene s pomočjo programov oz. programskih knjižnic QGis in Leaflet. V spletnem brskalniku si lahko ogledate interaktivno jamarsko karto Kanina in jo tudi natisnete, mobilna verzija karte pa vam omogoča hitro orientacijo na terenu s pomočjo GPS v pametnem telefonu.

Kanin Carto Net

Karta Kanina iz leta 2010
3DQGis

Narejena je v Ecma Sriptu, v knjižnici, ki jo je na Carto Net objavil Andreas Neumann, švicarski jamar in kartograf. Osnovni karti sta reliefna, narejena iz DMR25 in topografska, v merilu 1:10000, v enem kosu, v *jpg formatu. Jame so kategorizirane glede na velikost, na karti so tudi tlorisi jam. V informacijskem panelu smo dodali tudi povezavo na e-kataster jam, karta pa ima dva načina, map mode za ogledovanje jam in relief mode, v katerem lahko izrišemo različne profile terena. Karti smo dodali še panoramsko fotografijo Kanina.

Tiskanje karte pa je bilo mogoče le posredno, v obstoječih knjižnicah ni bilo možnosti nalaganja delnih kart različnih povečav, ortofoto je bil nedosegljiv. Zato smo začeli z izdelavo različnih jamarskih kart v Google Mapu in Google Earthu, a jih nismo nikoli objavljali na spletu. Je pa delo na tem področju pomagalo pri hitrem razvoju sedanje spletne kaninske jamarske karte.

Pokaži karto »

Karta ima le zgodovinsko vrednost, kot prikaz prve spletne jamarske karte pri nas. Koda in podatki so iz leta 2010.

Kanin Desk Map

Karta Kanina za namizne računalnike
3DQGis

Namenjena je uporabi na računalnikih z večjim ekranom, s tipkovnico in miško. Karta ponuja ob jamarskih podatkih (lege jam, poligoni) na treh terenskih slojih (geografska karta, digitalna ortofotografija (DOF), reliefna karta), nekaj interaktivnih možnosti (merjenje razdalj, določanje višine določene točke na karti) in možnost tiskanja karte v različnih načinih.

Navodilo za uporabo karte je v info panelu karte.

Pokaži karto »Kanin Mobile Map

Karta Kanina za pametne telefone
3DQGis

Namenjena je pametnim telefonom. Uporablja se na terenu, z dvema kartografskima slojema (geografska karta in digitalna ortofotografija (DOF), osnovnimi podatki o jamah in GPS podporo. Kako izgleda v mobilnem telefonu si lahko ogledate na tem spletnem mestu, lahko na mobilnem telefonu odprete naslov http://kanin.speleo.net/mobilemap/, lahko pa ta naslov vtipkamo v spletno aplikacijo Mobile Test. Za ogled karte potrebujemo internetno povezavo, karta je on line.

Off line karto si pripravimo s pomočjo datočnega paketa, ki ga prenesemo s spleta. Navodila za pripravo karte so na ogledni strani mobilne karte.

Pokaži karto»

Prenesi datotečni paket»

3D modeli jam

Večina jamomerskih programov zna izrisati 3D model izmerjenih jamskih poligonov, nekateri dodajo tudi LRUD obrise rovov, Therion pa celo obrise načrta. Za ogled modelov pa moramo na računalniku namestiti ustrezen jamomerski program. WebGL, javascript knjižnica v modernih spletnih brskalnikih, ki zna prikazati 3D grafiko, brez nameščanja vtičnikov, je omogočil izdelavo jamskih 3D modelov jam, ki jih lahko vidimo v brskalniku našega računalnika.

3D QGis

3DQGis

Model je narejen s QGis z vtičnikom Qgis2threejs, iz podatkov DMR25, Survexovih merilnih podatkov in prekrit s foto karto Kanina, na njem pa so vrisani jamskih vhodi in poligoni velikih kaninskih jam. Model je uporaben za predstavitev poteka jam, interakcija je skromna, omejena je na vrtenje modela in spremembo vidnosti posameznih elementov modela (npr. površja).

Pokaži model »


Cave View

CaveView

Cave View je najnovejša aplikacija za spletno predstavitev jamskih meritev. Avtor je angleški jamar Angus Sawyer in jo še vedno razvija. Je zelo močno predstavitveno in raziskovalno orodje, ki zna prebrati Survexove *3d datoteke in Therionove *lox datoteke, v jamski model lahko vključimo višine reliefa in jih prekrijemo s karto ali ortofoto posnetki terena. Interaktivnost je praktično enaka ogledovalnikom obeh jamomerskih programov, aplikacija ponuja različne možnosti predstavitve. Menijski del je preveden v slovenščino.

Odpri CaveView »


Survex

Survex

Survex je eden zmogljivejših jamomerskih programov, izjemno prilagodljiv, pregleden in uporaben za veliko količino jamomerskih podatkov. Zato jamarske raziskave Kanina redno posodabljamo v Survexovem modelu. Namestitev programa je enostavna, tudi če ne uporabljamo Survexa, si lahko v njem ogledamo jamske modele, interaktivnost Survexovega ogledovalnika Aven je učinkovita in pregledna.

Prenesi datoteko »
Načrti

Načrt (tloris in profil jame) je najboljša predstavitev jame, tako na papirju kot na računalniškem ekranu. Prvi računalniški načrti jam so bili le prenos papirne oblike načrta v rastrsko računalniško sliko. Danes prevladujejo vektorski načrti, ki vse elemente načrta opišejo v matematičnem jeziku. Izdelava načrta pa je še vedno prepuščena risarskim veščinam avtorja načrta. Večina jamomerskih risalcev načrta v vektorski risarski program vnese merilne podatke in potem ročno vrisuje linije sten in vnaša jamamorske simbole. Eden redkih programov, ki večinoma sam generira načrt, je Therion. Pocket Topo-jeve podatke spremeni v poligone in skice iz katerih lahko najmanj ročnega dela izdelamo dober in pregleden načrt, ki ga kasneje enostavno dopolnjujem z novimi meritvami.

Renejevo brezno & P4

ReneP4

Načrt je narejen s programom Therion. Stare meritve smo "therionizirali", torej smo originalne meritve vključili v Therionove datoteke, skice pa prerisali po podloženi sliki načrta. Novi deli pa so narejeni neposredno iz Pocket Topojevih datotek.

Risanje delnih načrtov je, če so meritve in skice v Pocket Topoju dobro organizirane in izdelane, hitro in enostavno. Pri raziskovanju najglobjih delov P4 so raziskovalci avtorju spletne strani pošiljali merilne datoteke Pocket Topoja in čez nekaj ur so imeli na svojih mobitelih načrt jame in podatke o razdaljah do rovov v Renejevem breznu.

Pokaži načrt »


Brezno pod velbom & Češka jama

Velb

Načrt je narejen v Inkscape . Survexov poligon je vnešen v Inkcape z vtičnikom Thomasa Holderja Inkscape-Speleo, skice so izdelane po objavljenih načrtih. Izmerjena globina sistema je 901m.

Pokaži načrt »


Vandima

Vandima

Naša prva tisočmetrca, izrisana z Inkscapom. Skice so izdelane po objavljenih in originalnih načrtih, še največ problemov smo imeli z iskanjem originalnih jamomerskih podatkov. Čeprav je to ena prvih velikih jam, katerih merilni podatki so bili računalniško obdelani, smo jih po 16 letih zelo težko našli, ker so se skrivali na vsaj treh delujočih in nedelujočih računalnikih. Zato je potrebno merilne podatke kaninskih jam začeti shranjevati na bolj zanesljiv način, npr. tako kot so to naredili Angleži za Migovec.

Pokaži načrt »


P4 Brezno rumenega maka

P4

P4 ali Brezno rumenega maka, Correl Draw , meritve prevedene v *dxf format in risarske veščine naše najboljše jamarke. Odličen načrt z vsemi podrobnostmi opremljanja jame in možnostmi nadaljevanj.

Pokaži načrt »
Avtorjev kot

Gozdec

Avtor kart, modelov in nekaterih načrtov sem Jože Pirnat, član Društva za raziskovanje jam Ljubljana. Sodeloval sem pri prvem desetletju raziskovanj kaninskih jam, ponovno pa sem začel obiskovati Kanin leta 1997, leta 1998 pa sem našel vhod v Renejevo brezno.

V tem času je jamomerstvo in risanje načrtov dobilo podporo hitro se razvijajočih osebnih računalnikov. Ker je bi merjenje in risanje načrtov moja jamarska strast, so se v moj računalnik naselili skoraj vsi prosto dostopni jamomerski programi. Z leti sem uporabljal le še Survex, v zadnjem času pa se mu je pridružil Therion. Pri kartografiji pa sem se oprl na QGis.

V poldrugem desetletju sem se o računalniškem jamomerstvu naučil veliko. Opazil pa sem, da mnogi jamarji, razen o programu, ki ga uporabljajo, o računalniškem jamomerstvu marsičesa ne vedo . Zato sem na blogu (ki je še v izdelavi) začel pisati o nekaterih jamomerskih programih in njihovi uporabi za spletne predstavitve, ki so tudi na tem spletnem mestu. Vesel bom vseh vaših pripomb, predlogov in nasvetov.

Pojdi na avtorjev blog »